Föreläsningar och utbildningar

Konsult & Psykoterapi

 

Teresa Arellano

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare

Specialist i stress- och utmattningsproblematik

Kognitiv beteendeterapi

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar i KBT-metoden till universitet, högskolor, företag och andra organisationer inom följande områden:

 

Ledarskap och organisation,

Stresshantering på arbetsplatser och

Konflikthantering på arbetsplatser.

 

Vi utbildar såväl chefer som anställda i stress- och konflikthantering.

I samband med utbildningen erbjuder vi stöd, åtgärder och praktiska verktyg till verkställande direktör, generaldirektör, högre chefer, mellanchefer och/eller anställda i en organisation.

Copyright © All Rights Reserved