Om mig

Konsult & Psykoterapi

 

Teresa Arellano

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare

Specialist i stress- och utmattningsproblematik

Kognitiv beteendeterapi

Arbetslivserfarenhet

 

Teresa Arellano är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har

28 års erfarenhet av svensk psykiatri såväl från den offentliga

som den privata vården. Hon har bl.a. arbetat som specialist på Anorexikliniken på Huddinge sjukhus, med stressrelaterade frågor på PBM och på Stressmottagningen vid Karolinska institutet. Hon har 20 års erfarenhet av stress- och utmattningsproblematik. Dessutom har har lång erfarenhet av handledning till universitet, högskolor och stora organisationer. Vidare har hon gedigen erfarenhet av rådgivning till nyckelpersoner inom näringslivet, såsom rådgivning till VD, vice VD, företagsledning och högre tjänstemän i medelstora till stora organisationer.

 

 

Utbildning

 

Handledare med KBT-inriktning.

Psykoterapeut, 3 år, Danderyds sjukhus/ Karolinska institutet.

Psykologexamen från Uppsala universitet.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved