Länkar

Konsult & Psykoterapi

 

Teresa Arellano

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare

Specialist i stress- och utmattningsproblematik

Kognitiv beteendeterapi

För mer information och forskningsresultat med KBT-metoden.

 

Beteendeterapeutiska föreningen.

www.kbt.nu

 

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

www.sfkbt.se

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering.

www.sbu.se

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved