Material

Konsult & Psykoterapi

 

Teresa Arellano

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare

Specialist i stress- och utmattningsproblematik

Kognitiv beteendeterapi

Uppsats om utbrändhet- ett utdrag

 

Teresa Arellano har skrivit en uppsats inom sin vidareutbildning som psykoterapeut, som behandlar kognitiv psykoterapi vid utbrändhet. Ett utdrag ur denna kan laddas ner nedan.

 

 

Copyright © All Rights Reserved