Hem

Konsult & Psykoterapi

 

Teresa Arellano

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare

Specialist i stress- och utmattningsproblematik

Kognitiv beteendeterapi

 

 

Vad innebär psykoterapi?

 

Psykoterapeutisk behandling innebär att man i samtal med en psykoterapeut arbetar med de problem eller symptom man upplever sig ha i olika sammanhang i livet. Psykoterapi syftar till att lösa upp dessa svårigheter med hjälp av samtal. Under samtalen identifierar vi först de tankar och känslor som ligger till grund för besvären. Sedan arbetar vi med hur vi kan förändra dessa tankar som styr beteendet.

Vad innebär Kognitiv beteendeterapi (KBT)?

 

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Kognitiv beteendeterapi har testats vetenskapligt och funnits vara effektiv då tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Efterfrågan av metoden har ökat då resultat har uppnåtts med kortare behandlingstider än med andra metoder. Patienter, chefer eller anställda lär sig olika verktyg som de kan använda sig av i sitt privata liv som i sitt yrkesliv. Dessa färdigheter involverar bl.a. identifiering av förvrängda tankemönster, ändring av övertygelser och förändring av beteenden.

Copyright © All Rights Reserved