Till företag, myndigheter och arbetsgivare

Konsult & Psykoterapi

 

Teresa Arellano

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare

Specialist i stress- och utmattningsproblematik

Kognitiv beteendeterapi

Handledning och ledning med KBT-inriktning

 

Till företag, organisationer, universitet och högskolor erbjuder vi:

 

Individuell handledning,

Handledning i grupp och

Konsultationer.

 

Till yrkesverksamma erbjuder vi:

 

Individuell handledning och

Handledning i grupp.

Arbetsgivare

 

Kontakta oss om du är arbetsgivare och har en eller flera anställda med stressrelaterade sjudomar. Efter en första konsultation kan jag bedöma hur många samtal den anställde kan behöva för ett symptomfritt liv. Vi kan därefter ha ett samtal om ett eventuellt samarbete. Idag samarbetar vi med flera personalchefer på större företag och organisationer.

Ledarskap och organisation

 

Till företag, myndigheter och organisationer erbjuder vi en analys av ledning och organisation för att finna grunden till problemet eller konflikten. Efter genomförd analys erbjuder vi lösningar och åtgärder med KBT-metoden. Vi handleder och utbildar KBT-metoden till verkställande direktör, generaldirektör, chefer och till de anställda i en organisation t.ex. vid en omorganisation.

 

Vi handleder och utbildar exempelvis i:

 

Ledarskap och organisation

 

Stresshantering på arbetsplatser och

 

Konflikthantering på arbetsplatser.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved