Till privatpersoner

Konsult & Psykoterapi

 

Teresa Arellano

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare

Specialist i stress- och utmattningsproblematik

Kognitiv beteendeterapi

Konsultation/rådgivning

 

Om du har funderingar över kognitiva, psykologiska eller fysiska symptom gällande din psykiska hälsa eller en nära anhörigs psykiska hälsa, kan du boka tid för konsultation. Vi kan därefter bedöma om vi går vidare och hur många tillfällen som kan behövas för ett symptomfritt liv.

 

Stresshantering

 

Upplever du stressymptom på grund av ditt arbete, din omgivning eller på grund av en omorganisation kan du söka psykoterapi för att hantera din nya tillvaro. Med KBT-metoden får du lära dig olika verktyg som du använder dig av när du upplever symptom såsom ångest, panikångest eller enklare stressymptom.

 

Krisbearbetning

 

Normala livskriser och påfrestande negativa livshändelser kan väcka starka fysiologiska och psykologiska reaktioner hos en person. Kriser kan exempelvis utlösas i samband med skilsmässa, dödsfall, inbrott, förluster, sjukdom, förlust av arbete eller olyckshändelser. Du kan söka psykoterapi för återhämtning och omorientering i din nya tillvaro.

 

Parterapi

 

Om du eller din partner har funderingar eller problem i er relation, kan ni komma till oss för parterapi.

Copyright © All Rights Reserved